Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση του Ωδείου Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

Μητσόπουλος Δημήτριος

Με 75 χρόνια παράδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις μουσικές σπουδές και στο πολιτιστικό γίνεσθαι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε πίστη σε αρχές, αξίες και ιδανικά που συνάδουν με την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας

Διευθύνων Σύμβουλος

Μητσόπουλος Ιωάννης


Με 75 χρόνια παράδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις μουσικές σπουδές και στο πολιτιστικό γίνεσθαι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε πίστη σε αρχές, αξίες και ιδανικά που συνάδουν με την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας

Μήνυμα Προέδρου

Δημήτρης Μητσόπουλος
Το Ωδείο Βορείου Ελλάδος πιστό στις παραδόσεις, έχοντας πάντα ως βασική αρχή την προσφορά στην εκπαίδευση στον πολιτισμό και στην κοινωνία με τους καλύτερους συνεργάτες δημιουργεί τα κατάλληλα προγράμματα ώστε να δώσει τα ισχυρότερα εφόδια στους σπουδαστές του.
Δημήτρης Μητσόπουλος Πρόεδρος